ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISΟ

Η επιχείρηση ΑYΓΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ είναι προσανατολισμένη στην προσφορά υγιεινών, ποιοτικών και ασφαλών προϊόντων προς τους πελάτες της.

 

Η συνεχή προσπάθεια για βελτίωση των διεργασιών της υγιεινής και ασφάλειας των προϊόντων, έχει οδηγήσει την επιχείρηση στην ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2018, που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Μεταξύ των τρόπων που η επιχείρηση μας υποστηρίζει την Πολιτική Ποιότητας που ακολουθεί, εφαρμόζει τα ακόλουθα:

 

• Εφαρμόζει συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες διαδικασίες με σκοπό να διασφαλίζεται η ασφάλεια των προϊόντων και τις ανασκοπεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα για πιθανές βελτιώσεις ή τροποποιήσεις

• Θέτει μετρήσιμους στόχους ποιότητας και φροντίζει για την εφαρμογή και εκπλήρωσή τους

• Προωθεί τη συνεχή βελτίωση της ασφάλειας των τροφίμων μέσω πραγματικών δεδομένων μέτρησης των διεργασιών της επιχειρηματικής δραστηριότητας

• Φροντίζει για την εκπαίδευση, την ενδυνάμωση και την ενθάρρυνση του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης

• Κοινοποιεί την Πολιτική για την Ποιότητα σε κάθε απαιτούμενο φορέα.

 


αυγά κοντογιάννη πιστοποιητικό ISO

 

 

Εάν θέλετε να κατεβάσετε το πιστοποιητικό, κάντε δεξί κλικ πάνω του, και πατήστε αποθήκευση.