Μεγεθη αβγών Κοντογιάννη

Posted by superadmin 28/06/2016 0 Comment(s)

Μεγέθη Αβγών Κοντογιάννη


 

Τα αβγά που βρίσκουμε στα μαγαζιά διαβαθμίζονται ανάλογα με το βάρος τους όπως παρακάτω.

XL πολύ μεγάλο, βάρος > 73 γρ.

L μεγάλο, βάρος > 63γρ./< 73 γρ.

M μεσαίο, βάρος > 53γρ./< 63 γρ.

S μικρό, βάρος > 53 γρ.