Κατηγορίες

Αβγά Αχυρώνα

Οι κότες στα συστήματα αχυρώνα είναι ελεύθερες να περιφέρονται μέσα σε μια εξωτερική μονάδα που έχει σχεδιαστεί να τις κρατάει καθαρές και ασφαλείς. Οι κότες σε αυτό το σύστημα έχουν τα ακόλουθα πλεονεκτήματα: Το να ζουν σε μεγαλύτερες ομάδες τους επιτρέπει περισσότερη κοινωνική αλληλεπίδραση με τα άλλα πουλιά και τις προστατεύει από τα καιρικά φαινόμενα και τα αρπακτικά.  Οι παροχές μέσα στον αχυρώνα επιτρέπει στις κότες να έχουν πιο ευρύ ρεπερτόριο συμπεριφοράς όπως το να κάνουν φωλιές, να κουρνιάζουν και να κυλιούνται στο χώμα

Εμφάνιση: