Κατηγορίες

Αβγά Βιολογικής Γεωργίας

 

Τα βιολογικά αβγά κοντογιάννη παράγονται σε ένα σύστημα ελεύθερης βοσκής από κότες που η διατροφή τους αποτελείται κατά 95% από βιολογικές τροφές. Οι συνθήκες που επικρατούν στο κοτέτσι για τις βιολογικές κότες έχουν τεθεί από τον ευρωπαϊκό κανονισμό για τα βιολογικά προιόντα (EC) 889/2008 και ορίζουν ως ανώτατο όριο πυκνότητας τις 6 κότες/τετρ.μέτρο καθαρής περιοχής. Σύμφωνα με τον  ευρωπαϊκό κανονισμό για την βιολογική παραγωγή, η προληπτική χρήση αντιβιοτικών και ορμονών δεν επιτρέπεται. Η εφαρμογή των μεθόδων βιολογικής πτηνοτροφίας ελέγχεται αυστηρά από τον εγκεκριμένο οργανισμό ελέγχου και πιστοποίησης ΔΗΩ σύμφωνα με τις οδηγίες και τις επιταγές της Ε.Ε. Τα αβγά βιολογικής γεωργίας είναι ιδανικά για όλη την οικογένεια, διατίθενται σε αποκλειστικά χάρτινη συσκευασία των τεσσάρων τεμαχίων, φιλική προς το περιβάλλον. 

Εμφάνιση: