Κατηγορίες

Ελευθέρας βοσκής (6αδα)

Ελευθέρας βοσκής (6αδα)

Τα αβγά Ελευθέρας Βοσκής Κοντογιάννη παράγονται από κότες που βόσκουν ελεύθερα στα καταπράσινα κτήματά. Σε κάθε κότα αναλογούν 4m² πυκνής βλάστησης. Αβγά ξεχωριστής νοστιμιάς, με σεβασμό στο περιβάλλον κατάλληλα για όλη την οικογένεια. Οι κότες σε αυτό το σύστημα έχουν τα ακόλουθα πλεονεκτήματα: Πρόσβαση σε εξωτερική αυλή και δυνατότητα να περιφέρονται στο χώμα, και επιτρέπουν περισσότερη κοινωνική αλληλεπίδραση με τα άλλα πουλιά.

Εμφάνιση: